Verwilderde katten op Schiermonnikoog

 

Het Nationale Park Schiermonnikoog is naast plek waar vogels zich goed thuis voelen ook het leefgebied van 50 verwilderde katten die daar onafhankelijk van mensen leven. Onderzoek van RUG heeft dit bevestigd. 

Hoe leven deze katten?

Met een dieet van veldmuizen, konijnen, hazen en vogels houden de dieren zich in leven. De populatie blijkt niet te stijgen ondanks dat in de jaren 90 het jagen op de populatie is gestopt. De katten worden vaak groter dan reguliere huiskatten en ook in hun gedrag wijken ze af van de voor ons bekende kat. Zo zijn ze vaak schuwer en zelfs agressief. De katten stammen af van ontsnapte huiskatten en vormt sindsdien een kleine maar blijvende populatie op het eiland.

Goed of slecht?

De kat is niet een normaal dier in de fauna van het eiland en heeft hierdoor flinke impact. Zo zijn er al verschillende diersoorten uitgestorven. Het eiland had namelijk voor de introductie van de kat geen grond roofdieren. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de impact van deze introductie. De komende tijd zal dit onderzoek vervolgd worden.